Milieu & Ecologie

Milieu & Ecologie

Als iedereen zijn steentje bijdraagt aan een beter milieu, blijft onze wereld ook leefbaar voor de komende generaties. Daarom kiest R&Tree Engineering BVBA in zijn bedrijfsvoering, waar mogelijk, voor milieuvriendelijke alternatieven.

 • Duurzaamheid:
  • We trachten zoveel mogelijk de bomen te behouden en handelen zodat dit de bomen ten goede komt. Indien niet anders mogelijk, zullen we altijd de aanplant van nieuwe bomen aanraden.
 • Ecosystemen:
  • Voor snoeien of vellen tijdens het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) wordt extra aandacht besteed aan het verstoren van, al dan niet aanwezige, broedende vogels.
 • Biologische kettingolie:
  • Biologisch afbreekbaar (OECD 301)
  • Plantaardig
 • Synthetische brandstof
  • Zuivere brandstof zorgt voor zuivere verbranding