Milieu & Ecologie

Milieu & Ecologie

Als iedereen zijn steentje bijdraagt aan een beter milieu, blijft onze wereld ook leefbaar voor de komende generaties. Daarom kiest R&Tree Engineering BVBA in zijn bedrijfsvoering, waar mogelijk, voor milieuvriendelijke alternatieven.

  • Elektrische snoeizaag:
    • Geen brandstof
    • Nagenoeg geen geluidspollutie
  • Biologische kettingolie
    • Biologisch afbreekbaar (OECD 301)
    • Plantaardig
  • Synthetische brandstof:
    • Zuivere brandstof zorgt voor zuivere verbranding:
      • Tot 70% minder uitlaatgassen
      • 20% lagere CO-concentratie (koolstofmonoxide)
      • Minder roetvorming
    • Bevat geen aromaten (zoals benzol of tolueen) en olefines:
      • 30 % minder ozonvormend vermogen
    • Bijgevoegde motorolie is biologisch afbreekbaar, namelijk 80% is afgebroken binnen de 21 dagen.
    • Ten opzichte van biobrandstoffen wordt bij de productie van de brandstof geen duurzame landbouwgrond gebruikt
  • We trachten zoveel mogelijk de bomen te behouden en handelen zodat dit de bomen ten goede komt. Indien niet anders mogelijk, zullen we altijd de aanplant van nieuwe bomen aanraden
  • Voor snoeien of vellen tijdens het broedseizoen (15 maart tot 15 juli) wordt extra aandacht besteed aan het verstoren van, al dan niet aanwezige, broedende vogels